THÔNG BÁO, NIÊM YẾT

THÔNG BÁO, NIÊM YẾT

Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   14/05/2024 11:49:56 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Ngày 11/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND phường 2 khóa XII

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND phường 2 khóa XII

 •   14/05/2024 05:55:29 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Hội đồng Nhân dân phường 2 thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 của HĐND phường 2 Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Cảnh báo khẩn về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Cảnh báo khẩn về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

 •   13/05/2024 06:35:59 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

          Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm bắt kịp thời các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, đặc biệt đối với cuộc gọi, nhắn tin có nghi vấn lừa đảo. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng nghi vấn mạo danh, lừa đảo.

         

Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   09/05/2024 08:37:25 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

UBND Tỉnh Tây Ninh Công bố Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Niêm yết bảng đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Niêm yết bảng đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024

 •   03/05/2024 11:45:14 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

(P2) - UBND phường 2 niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố Tây Ninh

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024 trên địa bàn phường 2

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024 trên địa bàn phường 2

 •   03/05/2024 08:28:08 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Căn cứ Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND phường 2 công bố kết quả Bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp tháng 4/2024 như sau:

Thông báo tuyển dụng cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thủ lợi - Nông - Lâm

Thông báo tuyển dụng cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thủ lợi - Nông - Lâm

 •   03/05/2024 07:55:24 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

(P2) - UBND phường 2 thông báo tuyển dụng cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông - Lâm. 

Thông báo treo cờ Tổ quốc lễ 30/4 và 1/5

Thông báo treo cờ Tổ quốc lễ 30/4 và 1/5

 •   25/04/2024 07:12:22 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Ngày 25 tháng 4 năm 2024 UBND phường 2 Ban hành Thông báo số 27/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc Ngày giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

 •   25/04/2024 12:16:07 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Thực hiện Công văn số 534/UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh về việc thực hiện Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày

 •   22/04/2024 01:05:26 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng

Thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng

 •   17/04/2024 12:10:18 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Ngày 11/4/2024 Điện lực thành phố Tây Ninh ban hành Công văn số 284/ĐLTP-KD về việc báo cáo công tác thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường 2 với Thanh niên

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường 2 với Thanh niên

 •   15/04/2024 06:40:34 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Ngày 15/4/2024 UBND phường 2 ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với thanh niên trên địa bàn Phường 2 năm 2024

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Phường 2 tổ chức họp xét xác định mức độ khuyết tật cho các đối tượng mới đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Phường 2 tổ chức họp xét xác định mức độ khuyết tật cho các đối tượng mới đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

 •   10/04/2024 12:51:47 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Thực hiện theo Thông tư 01/2029/TT-BLĐTBXH, ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh xã hội quy định về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2024

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2024

 •   08/04/2024 05:42:58 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Ngày 8/4/2024 UBND phường 2 ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024.

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024 trên địa bàn phường 2

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024 trên địa bàn phường 2

 •   02/04/2024 07:49:54 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Căn cứ Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND phường 2 công bố kết quả Bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp tháng 03/2024 như sau:

Cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới trên không gian mạng

Cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới trên không gian mạng

 •   31/03/2024 07:15:33 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi có người lạ làm quen trên mạng, không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ đặc biệt là yêu cầu chuyển tiền. Người dân cũng cần xác minh lý lịch của đối tượng để tránh sập bẫy lừa đảo.

Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

Điều tra dân số giữa kỳ năm 2024

 •   27/03/2024 12:36:10 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Ngày 01/4/2024, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Thông báo về việc cung cấp giấy CN QSDĐ có mục đích là đất trồng lúa nhưng hiện trạng sử dụng không phải là đất trồng lúa

Thông báo về việc cung cấp giấy CN QSDĐ có mục đích là đất trồng lúa nhưng hiện trạng sử dụng không phải là đất trồng lúa

 •   20/03/2024 01:50:46 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

(P2) - UBND phường 2 thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng là đất lúa nhưng hiện trạng sử dụng không trồng lúa trên địa bàn phường 2.

Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và TTHC bị thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh năm 2024

Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và TTHC bị thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh năm 2024

 •   17/03/2024 06:40:05 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Ngày 19/02/2024 UBND Tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  mới ban hành và TTHC bị thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Tây Ninh năm 2024.

Công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tỉnh Tây Ninh

Công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tỉnh Tây Ninh

 •   11/03/2024 05:29:33 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

 •   04/03/2024 04:16:13 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024 trên địa bàn phường 2

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024 trên địa bàn phường 2

 •   03/03/2024 10:55:47 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Căn cứ Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND phường 2 công bố kết quả Bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp tháng 02/2024 như sau:


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây