UBND
  • Địa chỉ trụ sở: Số 60 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường 2 thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại cơ quan: 0276.3822048
  • Địa chỉ website: phuong2.tayninh.gov.vn  

1. Nhiệm vụ quyền hạn của Chính quyền địa phương

 

. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường

. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường. 

. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường

 

. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Chủ tịch Nguyễn Nhật Lê Vinh Nguyễn Nhật Lê Vinh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Thể dục Thể thao
Điện thoại cơ quan 0933099252
Địa chỉ email vinhnnl@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó chủ tịch Nguyễn Đình Việt Khánh Nguyễn Đình Việt Khánh
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Điện thoại cơ quan 0933959915
Địa chỉ email vietkhanh@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó chủ tịch Võ Nhật Quân Võ Nhật Quân
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 0908428606
Địa chỉ email quanvn@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

UBND
Điện thoại:0276.3822048
Mô tả:

1. Nhiệm vụ quyền hạn của Chính quyền địa phương

 

. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường

. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường. 

. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường

 

. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 

. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Bộ phận "1 cửa"
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Nhật Quân
Điện thoại:
0908428606
Email: quanvn@tayninh.gov.vn
Trưởng bộ phận
Cử nhân Luật
Võ Nhật Quân
2 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Điện thoại:
0987055660
Email: ntthuyhong@tayninh.gov.vn
Văn phòng - Thống kê
Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
Nguyễn Thị Thúy Hồng
3 Lê Thị Hồng Nhung
Điện thoại:
0944669385
Hộ tịch
Cử nhân Luật
Lê Thị Hồng Nhung
4 Lê Mộng Thúy
Điện thoại:
0378951217
Email: lemongthuy2014@gmail.com
Tư pháp
Cử nhân Luật
Lê Mộng Thúy
5 Lê Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0908385239
Email: lehangacb123@gmail.com
Địa chính - Xây dựng - Môi trường Lê Thị Thúy Hằng
Công an
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Thanh Liêm
Điện thoại:
0938975797
Trưởng công an Trương Thanh Liêm
Quân sự
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thái Thành Thái
Điện thoại:
0933648363
Email: thaithanhthai19842403@gmail.com
Chỉ huy Trưởng Thái Thành Thái
Văn phòng
Điện thoại:0987055660
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Điện thoại:
0987055660
Công chức VP-TK Nguyễn Thị Thúy Hồng
2 Trịnh Thị Thảo Ngọc
Điện thoại:
0849228302
Văn phòng - Thống kê
Cử nhân Quản trị nhân sự
Trịnh Thị Thảo Ngọc
TC-KT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Thị Kim Ngân
Điện thoại:
0367583442
Email: kimkim2210@gmail.com
Tài chính - Kế toán Bùi Thị Kim Ngân
Tư pháp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Hồng Nhung
Điện thoại:
0944669385
Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
Lê Thị Hồng Nhung
2 Lê Mộng Thúy
Điện thoại:
0378951217
Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
Lê Mộng Thúy
ĐC-XD
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0908385239
Email: lehangacb123@gmail.com
Địa chính - Xây dựng - Môi trường
KHGTTL
Cử nhân Địa lý môi trường
Lê Thị Thúy Hằng
VHXH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng Tuấn
Điện thoại:
0903736819
Văn hóa Xã hội Nguyễn Hoàng Tuấn
2 Đoàn Thị Hường
Điện thoại:
0977342424
Văn hóa Xã hội (phụ trách LĐTBXH) Đoàn Thị Hường
Đài truyền thanh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Trúc Mai
Điện thoại:
0396020401
Email: trucm5621@gmail.com
Phụ trách Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa – Thể thao học tập cộng đồng
Cao đẳng Quản trị Văn phòng
Trần Thị Trúc Mai
KH-GT-LT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0908385239
Email: lehangacb123@gmail.com
Địa chính Xây dựng
KHGTTL
Lê Thị Thúy Hằng
Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thanh Long
Điện thoại:
0898430298
Thủ quỹ Phạm Thanh Long
KP1
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Ngọc Minh
Điện thoại:0919078014
Trưởng khu phố Trần Ngọc Minh
KP2
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Trọn
Điện thoại:0983079084
Trưởng khu phố Võ Văn Trọn
KP3
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Chậm
Điện thoại:0989012265
Trưởng khu phố Nguyễn Thị Chậm
KP4
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Châu Ngọc Mai
Điện thoại:
0977658202
Trưởng khu phố Châu Ngọc Mai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây