UBKT

1/. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường 3 về toàn bộ hoạt động công tác kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.


2/. Chủ trì các cuộc họp của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, đề xuất những nội dung, chương trình, những vấn đề cần thảo luận, giải quyết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Đảng ủy giao.


3/. Khi cần thiết, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao trực tiếp chỉ đạo, chủ trì một số cuộc kiểm tra, xác minh những trường hợp tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo; nghe ý kiến trình bày của tổ chức đảng hoặc đảng viên bị thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền quyết định của Đảng ủy phường 3.


4/. Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị nhân sự thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ phường 3 bầu bổ sung khi cần và nhân sự cho nhiệm kỳ mới. 


5/. Thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy ký các văn bản trình Ban Thường vụ,  Đảng ủy và một số văn bản quan trọng khác. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.

Phó Chủ nhiệm Mai Hoàng Mai Mai Hoàng Mai
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0933575863
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây