HĐND

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường

 

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

 

2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

 

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

 

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Hưng Nguyễn Vĩnh Hưng
Trình độ chuyên môn Cử nhân Công nghệ thông tin
Điện thoại cơ quan 0944402448
Địa chỉ email nguyenvinhhungtutn@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Hà Nguyễn Thị Ngọc Hà
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan 0914599699
Địa chỉ email copconquadep@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

HĐND
Mô tả:

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường

 

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

 

2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

 

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

 

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Ban Pháp chế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Nguyên
Điện thoại:0987516019
Trưởng Ban pháp chế Nguyễn Thị Nguyên
Ban Kinh tế - Xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Như Nguyện
Điện thoại:0987232725
Trưởng ban Kinh tế Nguyễn Thị Như Nguyện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây