Đảng ủy

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

 

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

 

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

 

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

 

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

 

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy Nguyễn Vĩnh Hưng Nguyễn Vĩnh Hưng
Trình độ chuyên môn Cử nhân công nghệ thông tin
Điện thoại cơ quan 0944402448
Địa chỉ email nguyenvinhhungtutn@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Viết Tiêm Nguyễn Viết Tiêm
Trình độ chuyên môn Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
Điện thoại cơ quan 0949444657
Địa chỉ email tiemnguyenv@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó bí thư - Chủ tịch UBND Nguyễn Nhật Lê Vinh Nguyễn Nhật Lê Vinh
Trình độ chuyên môn Cử nhân Thể dục Thể thao
Điện thoại cơ quan 0933099252
Địa chỉ email vinhnnl@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó chủ tịch UBND Võ Nhật Quân Võ Nhật Quân
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 0908428606
Địa chỉ email quanvn@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Thị Như Nguyện Nguyễn Thị Như Nguyện
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0987232725
Địa chỉ email nguyenthinhunguyen30111984@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Đảng ủy
Mô tả:

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

 

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

 

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

 

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

 

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

 

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

 

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Tổ chức
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Kiều Linh
Điện thoại:
0933417775
Email: nguyenkieulinh1988tn@gmail.com
Tổ chức Nguyễn Thị Kiều Linh
UBKT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Mai Hoàng Mai
Điện thoại:
0933575863
Phó Chủ nhiệm Mai Hoàng Mai
Tuyên giáo
Điện thoại:0933575863
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Toàn
Điện thoại:
0913338988
Email: tn0346709@gmail.com
Tuyên giáo
Cử nhân Chính trị
Nguyễn Đức Toàn
Văn phòng ĐU
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Thu Hiền
Điện thoại:
0949555648
Email: hahien050693@gmail.com
Văn phòng Hà Thu Hiền
Khu phố 1
Điện thoại:0919078014
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Vũ Tín
Điện thoại:
0909777203
Bí thư chi bộ Trần Vũ Tín
Khu phố 2
Điện thoại:0983079084
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Trọn
Điện thoại:
0983079084
Bí thư chi bộ Võ Văn Trọn
Khu phố 3
Điện thoại:0989012265
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Chậm
Điện thoại:
0989012265
Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Chậm
Khu phố 4
Điện thoại:0977658202
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Châu Ngọc Mai
Điện thoại:
0977658202
Bí thư chi bộ Châu Ngọc Mai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây