Bộ phận "1 cửa"

1. Chức năng:

Bộ phận thực hiện chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, công dân theo quy định.

 

2. Nhiệm vụ:

a. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ...);mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

 

b. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính.

 

c. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường.

 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: giải quyết ngay trong ngày cho cá nhân.

- Nếu không giải quyết ngay trong ngày thì in phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

d. Thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo UBND phường phê duyệt hoặc chuyển hồ sơ cho các bộ phận liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian đã quy định.

 

đ.  Phối hợp với các bộ phận, cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

 

e. Căn cứ vào số lượng thủ tục hành chính, khối lượng công việc, Bộ phận “1 cửa”  để đề xuất Chủ tịch UBND phường những việc làm sáng tạo, tăng mức độ hiệu quả công việc.

 

g. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

 

h. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị của “1 cửa”  theo quy định của pháp luật.

 

i. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

 

k. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; Tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện số hoá, công tác an ninh mạng, thúc đẩy chuyển đổi số trong phạm vi hoạt động của “1 cửa”.

 

l. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân phường giao.

Trưởng bộ phận Võ Nhật Quân Võ Nhật Quân
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 0908428606
Địa chỉ email quanvn@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Văn phòng - Thống kê Nguyễn Thị Thúy Hồng Nguyễn Thị Thúy Hồng
Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
Điện thoại cơ quan 0987055660
Địa chỉ email ntthuyhong@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Hộ tịch Lê Thị Hồng Nhung Lê Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 0944669385
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Tư pháp Lê Mộng Thúy Lê Mộng Thúy
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 0378951217
Địa chỉ email lemongthuy2014@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Địa chính - Xây dựng - Môi trường Lê Thị Thúy Hằng Lê Thị Thúy Hằng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0908385239
Địa chỉ email lehangacb123@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây