UBMTTQVN

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

 

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

 

- Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Nguyễn Thị Như Nguyện Nguyễn Thị Như Nguyện
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0987232725
Địa chỉ email nguyenthinhunguyen30111984@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

Phó chủ tịch Nguyễn Thu Thủy Nguyễn Thu Thủy
Trình độ chuyên môn Trung cấp Hành chính
Điện thoại cơ quan 0914944520
Địa chỉ email thuthuy031969@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng

UBMTTQVN
Mô tả:

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

 

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

 

- Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
MTTQ khu phố 1
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Vũ Tín
Điện thoại:
0909777203
Trưởng ban công tác Mặt trận Trần Vũ Tín
MTTQ khu phố 2
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Tường Vi
Điện thoại:
0827461380
Trưởng ban công tác Mặt trận Nguyễn Thị Tường Vi
MTTQ khu phố 3
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Thọ Thủy
Điện thoại:
0906883672
Trưởng ban công tác Mặt trận Trần Thị Thọ Thủy
MTTQ khu phố 4
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Ngọc Phương
Điện thoại:
0986719463
Trưởng ban công tác Mặt trận Hồ Ngọc Phương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây