CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   15/05/2024 01:49:56 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Ngày 11/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thành phố Tây Ninh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

 •   14/05/2024 09:55:06 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tục hành chính phải thực hiện số hóa

Thủ tục hành chính phải thực hiện số hóa

 •   13/05/2024 08:43:18 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Công bố thủ tục hành chính trực tuyến phải thực hiện số hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 •   08/05/2024 07:45:27 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024 trên địa bàn phường 2

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/2024 trên địa bàn phường 2

 •   04/05/2024 10:28:08 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Căn cứ Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND phường 2 công bố kết quả Bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp tháng 4/2024 như sau:

Thủ tướng chỉ rõ '3 tăng cường', '5 đẩy mạnh' trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

Thủ tướng chỉ rõ '3 tăng cường', '5 đẩy mạnh' trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

 •   02/05/2024 07:31:16 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

“Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh và chỉ đạo “3 tăng cường”, “5 đẩy mạnh” trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số.

Công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 •   26/04/2024 09:18:55 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 1187/QĐ-BGDĐT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ: Thủ tục "Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông".

Năm 2024 đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2024 đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội

 •   22/04/2024 02:47:04 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban này.

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường 2 với Thanh niên

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường 2 với Thanh niên

 •   16/04/2024 08:40:34 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Ngày 15/4/2024 UBND phường 2 ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với thanh niên trên địa bàn Phường 2 năm 2024

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024 trên địa bàn phường 2

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 03/2024 trên địa bàn phường 2

 •   03/04/2024 09:49:54 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Căn cứ Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND phường 2 công bố kết quả Bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp tháng 03/2024 như sau:

Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và TTHC bị thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh năm 2024

Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và TTHC bị thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh năm 2024

 •   18/03/2024 08:40:05 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Ngày 19/02/2024 UBND Tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  mới ban hành và TTHC bị thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành y tế tỉnh Tây Ninh năm 2024.

60 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực xây dựng

60 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực xây dựng

 •   13/03/2024 02:06:01 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 157/QĐ-BXD công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tỉnh Tây Ninh

Công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần tỉnh Tây Ninh

 •   12/03/2024 07:29:33 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh triển khai 42 mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

Tây Ninh triển khai 42 mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

 •   05/03/2024 04:10:41 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Ngày 01/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 373/KH-TCTĐA06 về việc triển khai thực hiện các mô hình theo nhiệm vụ của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

28 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

 •   05/03/2024 07:16:13 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024 trên địa bàn phường 2

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 02/2024 trên địa bàn phường 2

 •   04/03/2024 01:55:47 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Căn cứ Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND phường 2 công bố kết quả Bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp tháng 02/2024 như sau:

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024 trên địa bàn phường 2

Công khai kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2024 trên địa bàn phường 2

 •   02/02/2024 02:36:58 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Căn cứ Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND phường 2 công bố kết quả Bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp tháng 01/2024 như sau:

Tập trung cắt giảm giấy phép kinh doanh, đơn giản thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp

Tập trung cắt giảm giấy phép kinh doanh, đơn giản thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp

 •   26/01/2024 04:05:46 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/1/2024 ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2024.

Mục tiêu đến năm 2025: Việt Nam thuộc nhóm 50 nước đứng đầu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Mục tiêu đến năm 2025: Việt Nam thuộc nhóm 50 nước đứng đầu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc

 •   11/01/2024 07:42:27 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12/2023 trên địa bàn phường 2

Kết quả bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12/2023 trên địa bàn phường 2

 •   05/01/2024 10:15:11 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND phường 2 công bố kết quả Bộ chỉ số phục người dân và doanh nghiệp tháng 12/2023 như sau:

Hướng dẫn thực hiện thủ tục xác định mức độ khuyết tật

Hướng dẫn thực hiện thủ tục xác định mức độ khuyết tật

 •   26/12/2023 03:02:51 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật thực hiện như thế nào?

Triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến

Triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến

 •   26/12/2023 09:28:20 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao năng lực bộ máy khi tinh giản biên chế

Chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao năng lực bộ máy khi tinh giản biên chế

 •   21/12/2023 09:45:34 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng chuyển đổi số là giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực của bộ máy hành chính nhà nước khi thực hiện tinh giản biên chế.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây