THÔNG TIN CẦN BIẾT

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 phương hướng tháng 6 năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 phương hướng tháng 6 năm 2024

 •   15/05/2024 03:10:07 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 15/05/2024 của UBND phường 2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng  tháng 6 năm 2024.

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)

 •   13/05/2024 08:54:17 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 10/5/2024)

 •   06/05/2024 08:35:24 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 29/04/2024 đến ngày 03/5/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 29/04/2024 đến ngày 03/5/2024)

 •   03/05/2024 02:04:43 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

 

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Thông báo nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

 •   25/04/2024 02:16:07 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Thực hiện Công văn số 534/UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh về việc thực hiện Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 26/04/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 26/04/2024)

 •   22/04/2024 07:13:33 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 phương hướng tháng 5 năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 phương hướng tháng 5 năm 2024

 •   17/04/2024 02:02:22 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 14/03/2024 của UBND phường 2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng  tháng 5 năm 2024.

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 19/04/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 19/04/2024)

 •   15/04/2024 03:49:02 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024)

 •   08/04/2024 04:31:54 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 05/04/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 05/04/2024)

 •   01/04/2024 07:53:26 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 29/03/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 29/03/2024)

 •   25/03/2024 07:11:24 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024)

 •   18/03/2024 08:13:22 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 15/03/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 15/03/2024)

 •   11/03/2024 07:24:04 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 08/03/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 08/03/2024)

 •   04/03/2024 08:32:48 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024)

 •   26/02/2024 08:38:28 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024)

 •   19/02/2024 07:32:57 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 phương hướng tháng 03 năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 phương hướng tháng 03 năm 2024

 •   16/02/2024 07:26:20 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 15/02/2024 của UBND phường 2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng  tháng 03 năm 2024.

Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

 •   06/02/2024 02:52:55 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của UBND phường 2 như sau:

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 09/02/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 09/02/2024)

 •   05/02/2024 01:45:41 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)

 •   29/01/2024 10:51:15 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 như sau: 

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

Thông báo Lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

 •   22/01/2024 09:14:37 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Văn phòng UBND phường 2 Thông báo lịch công tác của UBND phường 2 (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 phương hướng tháng 02 năm 2024

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 phương hướng tháng 02 năm 2024

 •   19/01/2024 03:02:47 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 16/01/2024 của UBND phường 2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2024.

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND phường 2 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND phường 2 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   19/01/2024 10:47:57 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

(P2) - Văn phòng UBND phường 2 thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND phường Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây