Đảng ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Vĩnh Hưng
Điện thoại:
0944402448
Email: nguyenvinhhungtutn@gmail.com
Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy
Cử nhân công nghệ thông tin
Nguyễn Vĩnh Hưng
2 Nguyễn Viết Tiêm
Điện thoại:
0949444657
Email: tiemnguyenv@gmail.com
Phó Bí thư Thường trực
Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
Nguyễn Viết Tiêm
3 Nguyễn Nhật Lê Vinh
Điện thoại:
0933099252
Email: vinhnnl@tayninh.gov.vn
Phó bí thư - Chủ tịch UBND
Cử nhân Thể dục Thể thao
Nguyễn Nhật Lê Vinh
4 Võ Nhật Quân
Điện thoại:
0908428606
Email: quanvn@tayninh.gov.vn
Phó chủ tịch UBND
Cử nhân Luật
Võ Nhật Quân
5 Nguyễn Thị Như Nguyện
Điện thoại:
0987232725
Email: nguyenthinhunguyen30111984@gmail.com
Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Thị Như Nguyện
Tổ chức
6 Nguyễn Thị Kiều Linh
Điện thoại:
0933417775
Email: nguyenkieulinh1988tn@gmail.com
Tổ chức Nguyễn Thị Kiều Linh
UBKT
7 Mai Hoàng Mai
Điện thoại:
0933575863
Phó Chủ nhiệm Mai Hoàng Mai
Tuyên giáo
8 Nguyễn Đức Toàn
Điện thoại:
0913338988
Email: tn0346709@gmail.com
Tuyên giáo
Cử nhân Chính trị
Nguyễn Đức Toàn
Văn phòng ĐU
9 Hà Thu Hiền
Điện thoại:
0949555648
Email: hahien050693@gmail.com
Văn phòng Hà Thu Hiền
Khu phố 1
10 Trần Vũ Tín
Điện thoại:
0909777203
Bí thư chi bộ Trần Vũ Tín
Khu phố 2
11 Võ Văn Trọn
Điện thoại:
0983079084
Bí thư chi bộ Võ Văn Trọn
Khu phố 3
12 Nguyễn Thị Chậm
Điện thoại:
0989012265
Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Chậm
Khu phố 4
13 Châu Ngọc Mai
Điện thoại:
0977658202
Bí thư chi bộ Châu Ngọc Mai
HĐND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Vĩnh Hưng
Điện thoại:
0944402448
Email: nguyenvinhhungtutn@gmail.com
Chủ tịch
Cử nhân Công nghệ thông tin
Nguyễn Vĩnh Hưng
2 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Điện thoại:
0914599699
Email: copconquadep@gmail.com
Phó chủ tịch
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ban Pháp chế
3 Nguyễn Thị Nguyên
Điện thoại:0987516019
Trưởng Ban pháp chế Nguyễn Thị Nguyên
Ban Kinh tế - Xã hội
4 Nguyễn Thị Như Nguyện
Điện thoại:0987232725
Trưởng ban Kinh tế Nguyễn Thị Như Nguyện
UBND
Điện thoại:0276.3822048
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Nhật Lê Vinh
Điện thoại:
0933099252
Email: vinhnnl@tayninh.gov.vn
Chủ tịch
Cử nhân Thể dục Thể thao
Nguyễn Nhật Lê Vinh
2 Nguyễn Đình Việt Khánh
Điện thoại:
0933959915
Email: vietkhanh@tayninh.gov.vn
Phó chủ tịch
Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Nguyễn Đình Việt Khánh
3 Võ Nhật Quân
Điện thoại:
0908428606
Email: quanvn@tayninh.gov.vn
Phó chủ tịch
Cử nhân Luật
Võ Nhật Quân
Bộ phận "1 cửa"
4 Võ Nhật Quân
Điện thoại:
0908428606
Email: quanvn@tayninh.gov.vn
Trưởng bộ phận
Cử nhân Luật
Võ Nhật Quân
5 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Điện thoại:
0987055660
Email: ntthuyhong@tayninh.gov.vn
Văn phòng - Thống kê
Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
Nguyễn Thị Thúy Hồng
6 Lê Thị Hồng Nhung
Điện thoại:
0944669385
Hộ tịch
Cử nhân Luật
Lê Thị Hồng Nhung
7 Lê Mộng Thúy
Điện thoại:
0378951217
Email: lemongthuy2014@gmail.com
Tư pháp
Cử nhân Luật
Lê Mộng Thúy
8 Lê Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0908385239
Email: lehangacb123@gmail.com
Địa chính - Xây dựng - Môi trường Lê Thị Thúy Hằng
Công an
9 Trương Thanh Liêm
Điện thoại:
0938975797
Trưởng công an Trương Thanh Liêm
Quân sự
10 Thái Thành Thái
Điện thoại:
0933648363
Email: thaithanhthai19842403@gmail.com
Chỉ huy Trưởng Thái Thành Thái
Văn phòng
11 Nguyễn Thị Thúy Hồng
Điện thoại:
0987055660
Công chức VP-TK Nguyễn Thị Thúy Hồng
12 Trịnh Thị Thảo Ngọc
Điện thoại:
0849228302
Văn phòng - Thống kê
Cử nhân Quản trị nhân sự
Trịnh Thị Thảo Ngọc
TC-KT
13 Bùi Thị Kim Ngân
Điện thoại:
0367583442
Email: kimkim2210@gmail.com
Tài chính - Kế toán Bùi Thị Kim Ngân
Tư pháp
14 Lê Thị Hồng Nhung
Điện thoại:
0944669385
Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
Lê Thị Hồng Nhung
15 Lê Mộng Thúy
Điện thoại:
0378951217
Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
Lê Mộng Thúy
ĐC-XD
16 Lê Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0908385239
Email: lehangacb123@gmail.com
Địa chính - Xây dựng - Môi trường
KHGTTL
Cử nhân Địa lý môi trường
Lê Thị Thúy Hằng
VHXH
17 Nguyễn Hoàng Tuấn
Điện thoại:
0903736819
Văn hóa Xã hội Nguyễn Hoàng Tuấn
18 Đoàn Thị Hường
Điện thoại:
0977342424
Văn hóa Xã hội (phụ trách LĐTBXH) Đoàn Thị Hường
Đài truyền thanh
19 Trần Thị Trúc Mai
Điện thoại:
0396020401
Email: trucm5621@gmail.com
Phụ trách Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa – Thể thao học tập cộng đồng
Cao đẳng Quản trị Văn phòng
Trần Thị Trúc Mai
KH-GT-LT
20 Lê Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0908385239
Email: lehangacb123@gmail.com
Địa chính Xây dựng
KHGTTL
Lê Thị Thúy Hằng
Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ
21 Phạm Thanh Long
Điện thoại:
0898430298
Thủ quỹ Phạm Thanh Long
KP1
22 Trần Ngọc Minh
Điện thoại:0919078014
Trưởng khu phố Trần Ngọc Minh
KP2
23 Võ Văn Trọn
Điện thoại:0983079084
Trưởng khu phố Võ Văn Trọn
KP3
24 Nguyễn Thị Chậm
Điện thoại:0989012265
Trưởng khu phố Nguyễn Thị Chậm
KP4
25 Châu Ngọc Mai
Điện thoại:
0977658202
Trưởng khu phố Châu Ngọc Mai
UBMTTQVN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Như Nguyện
Điện thoại:
0987232725
Email: nguyenthinhunguyen30111984@gmail.com
Chủ tịch Nguyễn Thị Như Nguyện
2 Nguyễn Thu Thủy
Điện thoại:
0914944520
Email: thuthuy031969@gmail.com
Phó chủ tịch
Trung cấp Hành chính
Nguyễn Thu Thủy
MTTQ khu phố 1
3 Trần Vũ Tín
Điện thoại:
0909777203
Trưởng ban công tác Mặt trận Trần Vũ Tín
MTTQ khu phố 2
4 Nguyễn Thị Tường Vi
Điện thoại:
0827461380
Trưởng ban công tác Mặt trận Nguyễn Thị Tường Vi
MTTQ khu phố 3
5 Trần Thị Thọ Thủy
Điện thoại:
0906883672
Trưởng ban công tác Mặt trận Trần Thị Thọ Thủy
MTTQ khu phố 4
6 Hồ Ngọc Phương
Điện thoại:
0986719463
Trưởng ban công tác Mặt trận Hồ Ngọc Phương
Đoàn Thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Hoàng
Điện thoại:
0798794959
Bí thư Đoàn Nguyễn Thanh Hoàng
2 Nguyễn Hồng Thanh Tân
Điện thoại:
0981709925
Phó Bí thư Đoàn Nguyễn Hồng Thanh Tân
Hội Nông dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Nguyên
Điện thoại:
0987516019
Email: nguyenthinguyen280@gmail.com
Chủ tịch Nguyễn Thị Nguyên
2 Võ Thị Thanh Tuyền
Điện thoại:
0911039703
Phó chủ tịch Võ Thị Thanh Tuyền
Phụ nữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Bích Thảo
Điện thoại:
0913955397
Email: bichthao1412@gmail.com
Chủ tịch Phan Thị Bích Thảo
2 Phạm Huỳnh Ngọc Yến
Điện thoại:0924753000
0924753000
Email: Yenp275@gmail.com
Phó chủ tịch
Cử nhân Xã hội học
Phạm Huỳnh Ngọc Yến
Cựu Chiến binh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Chính
Điện thoại:
0919716759
Email: ngocchinh@gmail.com
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Chính
2 Trịnh Thế Hòa
Điện thoại:0914854911
0914854911
Email: thehoa03@gmail.com
Phó chủ tịch
Trung cấp pháp lý
Trịnh Thế Hòa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây